Algemene voorwaarden Introductieweek 2019

Algemene voorwaarden Introductieweek 2019

Indien u akkoord gaat met de algemene voorwaarden verklaart u dat u, binnen de Introductieweek van Studievereniging Venae 2019 (hierna genoemd SV. Venae), zich houdt aan de afspraken en verwachtingen die het Centraal Comité Introductie heeft beschreven in de ‘Algemene voorwaarden introductieweek 2019’.

Ondergetekende aanvaard de consequenties, die eveneens in de algemene voorwaarden introductieweek 2019 staan beschreven, wanneer de afspraken en verwachtingen niet adequaat worden nageleefd.

Artikel 1:  Algemene voorwaarden
Deze algemene voorwaarden worden aangegaan voor bepaalde tijd en is van kracht tijdens de Introductieweek georganiseerd door het Centraal Comité Introductie, commissie van SV. Venae. De Introductieweek wordt gehouden van 26 augustus 2019 t/m 29 augustus 2019.

Artikel 2: Kosten introductieweek en verlaten van introductieweek
Ondergetekende gaat akkoord met de kosten die hij/zij betaalt voor de introductieweek van SV. Venae en zal de introductieweek niet verlaten.

2.1 U bent op de hoogte dat restitutie van het inschrijfgeld niet mogelijk is indien u gestart bent met de introductieweek.

2.2 Indien ondergetekende zich voor start van de introductieweek afmeldt (maandag 26 augustus   2019, 08:00u), is restitutie mogelijk.

2.2.1 U kunt zich afmelden door een mail te sturen naar cci-info@svvenae.nl met als onderwerp: afmelden introductieweek 2019.

Hierin benoemt u:
– Uw volledige naam;
– Uw opleiding;
– Uw studentnummer;
– Uw rekeningnummer;
– Of u uw lidmaatschap van SV. Venae wilt beëindigen.

Indien u niet benoemt dat u uw lidmaatschap wilt beëindigen, gaat u ermee akkoord dat u lid blijft van SV. Venae studiejaar 2019/2020 en dat u €90,00 gerestitueerd krijgt.

2.3 Indien ondergetekende de introductieweek tussentijds verlaat is hervatten niet mogelijk. Mocht u vooraf weten wegens grondige redenen tussentijds de introductieweek te moeten verlaten  geeft u dit vooraf aan door een mail te sturen naar cci-info@svvenae.nl en benoemt u:

– Uw volledige naam;
– Dag van tussentijdse verlating;
– Tijd van verlaten van de introductieweek en terugkomst;
– Reden van tussentijdse verlating.

U bespreekt dit vooraf met de (vice)voorzitter van de introductieweek, hij/zij zal beslissen of dit gegrond is.

U zult ten alle tijden bij uw mentor aangeven dat u de introductieweek wilt verlaten. Samen met uw mentor zoekt u de (vice)voorzitter van de introductieweek of secretaris van SV. Venae op en ondertekent u een uitschrijf contract.

Artikel 3: Alcoholbeleid
Ondergetekende gaat akkoord met het alcoholbeleid dat de introductieweek van SV Venae hanteert:

3.1 U dwingt of stimuleert deelnemende studenten en/of mentoren nooit tot alcoholische consumptie;

3.2 U kent uw grenzen met betrekking tot het nuttigen van alcohol en zult deze niet opzoeken en/of overschrijden.

3.3 U voorziet nooit minderjarige studenten van alcoholische consumpties;

3.4 U drinkt, indien minderjarig, geen alcoholhoudende dranken tijdens de introductieweek

3.5 U draagt een kleurenbandje dat wordt uitgedeeld door leden van het CCI bij aanmelden. Indien u deze kwijt raakt kunt u op vertoon van uw ID-kaart een nieuw bandje ontvangen van zowel de (vice)voorzitter van de introductieweek als het bestuur van SV Venae. Zonder bandje wordt u geen (alcoholische) drank verstrekt.

3.6 U meldt bij een hoofd, kamp, team, ander CCI-lid of bestuurslid wanneer u ziet dat een minderjarige student alcohol consumeert.

3.7 Indien u alcoholhoudende drank nuttigt kan deze ten alle tijden worden afgenomen door het bestuur van SV Venae, CCI leden en mentoren indien gegronde redenen:

– U bent minderjarig.
–  Het is niet gegrond u meer alcoholhoudende dranken te laten nuttigen in verband met ziek worden en/of gevaarlijke situaties.

3.8 Indien u bovenstaande negeert gaat u akkoord met eventuele consequenties.

Artikel 4: Deelname activiteiten
Ondergetekende gaat ermee akkoord dat hij/zij zal deelnemen aan de activiteiten die de introductieweek van SV Venae aanbiedt.

4.1 U bent op de hoogte dat slapen op locatie verplicht is.

4.2 U bent op de hoogte dat de introductieweek verlaten voor bijvoorbeeld een training of werk niet mogelijk is.

4.3 Het is niet mogelijk om alleen deel te nemen aan de introductieweek op bepaalde dagdelen.

Artikel 5: Drugsbeleid
Ondergetekende zal gedurende de introductieweek geen soft- en/of harddrugs in zijn/haar bezit hebben en/of nuttigen.
Indien u deze toch in uw bezit heeft of nuttigt gaat u akkoord met eventuele consequenties.

Artikel 6: Beeldmateriaal
Ondergetekende gaat ermee akkoord dat alle gemaakte foto’s/video’s online gepubliceerd kunnen worden voor promotie-doeleinden.

6.1 Foto/videomateriaal kan worden vertoond op de volgende media:

– Tijdens de introductieweek in de kantine van de HvA
– Facebook van de introductieweek HvA faculteit gezondheid
– Facebook van SV Venae
– Website van SV Venae.

Foto/videomateriaal wordt voorzien van een uniek cijfer.

6.2 De fotograaf is zichtbaar aanwezig gedurende de introductieweek. Indien u niet op de foto wilt kunt u dit aangeven bij de fotograaf en zal hij/zij rekening houden met uw wensen.

6.3 Mocht u ondanks deze maatregelen toch op een gepubliceerde foto staan en wilt u deze verwijderd hebben, kunt u contact opnemen via cci-voorzitter@svvenae.nl óf voorzitter@svvenae.nl De foto zal binnen 48 uur verwijderd worden van de pagina waarop deze is geplaatst. Benoem bij de aanvraag daarom ook op welk medium de foto is gepubliceerd en maak duidelijk om welke foto het gaat.

Artikel 7: Consequenties
Indien ondergetekende zich niet houdt aan de in artikel 1 tot en met 6 genoemde afspraken zijn de (vice)voorzitter van de introductieweek en het bestuur van SV. Venae bevoegd u per direct te verwijderen van de introductieweek. Restitutie van kosten is hierbij niet mogelijk.

Indien u wordt verwijderd van de introductieweek gaat u ermee akkoord dat er contact met uw contactpersoon in nood wordt opgenomen om de reden te beargumenteren.

Artikel 8: Verlies, diefstal & vernieling

8.1 Ondergetekende gaat ermee akkoord dat hij/zij op de hoogte is van het feit dat het CCI, Studievereniging Venae en de Hogeschool van Amsterdam niet aansprakelijk zijn voor verlies of diefstal van eigendommen van de ondergetekende.

8.2 Donderdagochtend worden uw spullen van het Nicolaes Tulphuis verplaats naar de Amstelcampus. U hoeft uw spullen niet zelf mee te nemen, dit verzorgt het CCI. U geeft het CCI hierbij toestemming dat zij uw spullen mogen verplaatsen van locatie A, naar locatie B.

8.3 Door ondergetekende toegebrachte schade aan gehuurde vervoersmiddelen, het gebouw van Hva locatie Tafelbergweg of aan eigendommen van derden zullen op ondergetekende worden verhaald.

Artikel 8: Hiërarchie
De introductieweek van SV Venae hanteert de volgende hiërarchie. Iedereen is gedurende de week zichtbaar aanwezig. Indien u in een conflict zit met een persoon van de introductieweek, kijkt u in eerste instantie of u er gezamenlijk uit kunt komen. Indien dit niet mogelijk is kunt u naar een bovenliggend persoon gaan.

Onderstaande weergave toont u wie u kunt aanspreken indien nodig.

1. Bestuur der SV Venae & (vice)voorzitter CCI
2. Leden van het CCI
3. Mentoren
4. Studenten

Daarnaast is zowel het bestuur van SV Venae, als het gehele CCI geoorloofd u ergens op aan te spreken of beslissingen te maken indien nodig.