Algemene voorwaarden Mentoren

Algemene voorwaarden mentoren

Indien u akkoord gaat met de algemene voorwaarden verklaartu dat u, binnen de Introductieweek van Studievereniging Venae 2019(hierna genoemd SV. Venae),zich houdt aan de afspraken enverwachtingen die het Centraal Comité Introductie heeft beschreven in de algemene voorwaarden introductieweek 2019 en in het huishoudelijk regelement.

Ondergetekende aanvaart de consequenties, die eveneens in de algemene voorwaarden introductieweek 2019 staan beschreven,wanneer de afspraken en verwachtingen niet adequaat worden nageleefd.

Artikel 1 Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden worden aangegaan voor bepaalde tijd en is van kracht tijdens en voorafgaand aan de Introductieweek georganiseerd door het Centraal Comité Introductie, commissie van SV. Venae. De samenwerking gaat van start vanaf de eerste mentorenvergadering gehouden op 4 april 2019 tot en met 29 augustus 2019.

Artikel 2  Mentorschap

U gaat akkoord met het feit dat:

2.1 U de studenten van de introductieweek 2019 in groepjes gaat begeleiden tijdens de introductieweek

2.2 U neemt uw verantwoordelijkheden als mentor van de introductieweek;

2.3 U neemt uw verantwoordelijkheden voor het naleven van het alcoholbeleid beschreven in dit document.

2.4 U bent 100% aanwezig op de introductieweek

2.5 U zorgt ervoor dat studenten bij de juiste persoon terecht komen met vragen.

2.6 U zorgt ervoor dat de studenten een fantastische introductieweek beleven.

Artikel 3 Kleding

3.1 Ondergetekende gaat akkoord met het feit dat hij/zij €20,00 (excl 0.35 administratiekosten) betaalt voor de kleding die hij/zij ontvangt van het CCI.

3.2 Kleding wordt op maat voor u bestelt. U krijgt de maat die u tijdens het invullen van het online formulier heeft ingevuld. Wijzigen van de maat is na het invullen niet meer mogelijk.

3.3 U gaat zorgvuldig met uw kleding om; u zorgt ervoor dat u deze de gehele week kunt dragen en deze niet vernielt.

Artikel 4 Alcoholbeleid

Ondergetekende gaat akkoord met het alcoholbeleid dat de introductieweek van SV Venae hanteert:

4.1 U dwingt of stimuleert deelnemende studenten en/of andere mentoren nooit tot alcoholische consumptie;

4.2 U kent uw grenzen met betrekking tot het nuttigen van alcohol en zult deze niet opzoeken en/of overschrijden.

4.3 U voorziet nooit minderjarige studenten van alcoholische consumpties;

4.4 U drinkt, indien minderjarig, geen alcoholhoudende dranken tijdens de introductieweek

4.5 U draagt een kleurenbandje dat wordt uitgedeeld door leden van het CCI bij aanmelden. Indien u deze kwijt raakt kunt u op vertoon van uw ID-kaart een nieuw bandje ontvangen van zowel de (vice)voorzitter van de introductieweek als het bestuur van SV Venae. Zonder bandje wordt u geen (alcoholische) drank verstrekt.

4.6 U meldt bij een hoofd van een kamp, ander CCI-lid of bestuurslid wanneer u ziet dat een minderjarige student alcohol consumeert.

4.7 Indien u alcoholhoudende drank nuttigt kan deze ten alle tijden worden afgenomen door het bestuur van SV Venae, CCI leden en andere mentoren indien gegronde redenen:

– U bent minderjarig.
– Het is niet gegrond u meer alcoholhoudende dranken te laten nuttigen in verband met ziek worden en/of gevaarlijke situaties.

4.8 Indien u bovenstaande negeert gaat u akkoord met eventuele consequenties.

Artikel 5 Deelname activiteiten 

Ondergetekende gaat ermee akkoord dat hij/zij zal deelnemen aan de activiteiten die introductieweek van SV Venae aanbiedt.

5.1 U bent op de hoogte dat slapen op locatie verplicht is.

5.2 U bent op de hoogte dat de introductieweek verlaten voor bijvoorbeeld training of werk niet mogelijk is.

5.3 Het is niet mogelijk om alleen deel te nemen aan bepaalde dagdelen.

Artikel 6 Drugsbeleid

Ondergetekende zal gedurende de introductieweek geen soft- en/of harddrugs in zijn/haar bezit hebben en/of nuttigen.

Indien u deze toch in uw bezit heeft of nuttigt gaat u akkoord met eventuele consequenties.

Artikel 7 Beeldmateriaal

Ondergetekende gaat ermee akkoord dat alle gemaakte foto’s/video’s online gepubliceerd kunnen worden voor promotie doeleinden.

7.1 Foto/videomateriaal kan worden vertoond op de volgende media:

– Tijdens de introductieweek in de kantine van de HvA
– Facebook van de introductieweek HvA faculteit gezondheid
– Facebook van SV Venae
– Website van SV Venae.

Foto/videomateriaal wordt voorzijn van een uniek cijfer.

7.2 De fotograaf is zichtbaar aanwezig zijn gedurende de week, indien u niet op de foto wilt kunt u dit aangeven bij de fotograaf en zal hij/zij rekening houden met uw wensen.

7.3 Mocht u ondanks de bovengenoemde maatregel toch op een gepubliceerde foto staan en wilt u deze verwijderd hebben, kunt u contact opnemen via cci-voorzitter@svvenae.nl óf secretaris@svvenae.nl en zal deze foto binnen 48 uur verwijderd worden. Benoem hierbij op welke medium de foto gepubliceerd is en maak duidelijk om welke foto het gaat.

Artikel 8 Consequenties

Indien ondergetekende zich niet houdt aan de in artikel 1 tot en met 6 genoemde afspraken zijn de (vice)voorzitter van de introductieweek en het bestuur van SV. Venae bevoegd u per direct te verwijderen van de introductieweek. Restitutie van kosten is hierbij niet mogelijk.

Indien u wordt verwijderd van de introductieweek gaat u ermee akkoord dat er contact met uw contactpersoon in nood wordt opgenomen de reden te beargumenteren.

Artikel 9 Verlies, diefstal & vernieling

9.1 Ondergetekende gaat ermee akkoord dat hij/zij op de hoogte is van het feit dat het CCI,           Studievereniging Venae en de Hogeschool van Amsterdam niet aansprakelijk zijn voor verlies     of diefstal van eigendommen van ondergetekende.

9.2 Donderdagochtend worden uw spullen van het Nicolaes Tulphuis verplaats naar de Amstelcampus. U hoeft uw spullen niet zelf mee te nemen, dit verzorgt het CCI. U geeft het CCI toestemming dat zij uw spullen mogen verplaatsen van locatie A, naar locatie B.

9.3 Door ondergetekende toegebrachte schade aan gehuurde vervoersmiddelen, het gebouw van   de Tafelbergweg of aan eigendommen van derden zullen op ondergetekende worden verhaald.

Artikel 10 Hiërarchie

De introductieweek van SV Venae hanteert de volgende hiërarchie. Iedereen is gedurende de week zichtbaar aanwezig. Indien u in een conflict zit met een persoon van de introductieweek, kijkt u in eerste instantie of u er gezamenlijk uit kunt komen. Indien dit niet mogelijk is kunt u naar een bovenliggend persoon gaan.

Onderstaande weergave toont u wie u kunt aanspreken indien nodig.

1. Bestuur der SV Venae en (vice)voorzitter CCI
2. Leden van het CCI
3. Mentoren
4.Studenten

Daarnaast is zowel het bestuur van SV Venae, als het gehele CCI geoorloofd u ergens op aan te spreken of beslissingen te maken indien nodig.