Beschrijving Vice-Voorzitter

Functieomschrijving Vice-voorzitter

De functie vicevoorzitter bij Studievereniging Venae is, net als de functie van voorzitter, een uitdagende functie binnen het bestuur van de vereniging. Als vicevoorzitter, samen met de overige bestuursleden, leid je het bestuur en neem je de taken waar van de voorzitter als deze niet aanwezig is. Binnen deze functie zal je dus veel samenwerken met de voorzitter en zullen jullie elkaar aanvullen. In het beleidsplan dat voorafgaand jouw bestuursjaar wordt geschreven zal je ook een groot aandeel hebben.

De vicevoorzitter is dus medeverantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van de vereniging en zal je geregeld om de tafel zitten met de decaan van de Faculteit Gezondheid, de opleidingshoofden en leden van de verschillende opleidingscommissies. Tevens zal je deelnemen aan de studieverenigingen overleg (SVO’s) georganiseerd door de Algemene Studenten Vereniging Amsterdam(ASVA) om de ontwikkelingen binnen het Amsterdamse studentenleven te volgen. Ook zal je de contacten met de studieverenigingen van andere faculteiten onderhouden.

Als vicevoorzitter ben je ook contactpersoon binnen het bestuur voor de verschillende commissies die de vereniging rijk is. Je houdt, maakt en bewaakt de jaarplanning, zult de commissies aansturen en ervoor zorgen dat alle werkzaamheden tijdig worden uitgevoerd door de commissieleden. Het is daarom belangrijk dat jij op de hoogte bent van alles wat er speelt binnen de commissies en dit communiceert met de overige leden van het bestuur.

De vicevoorzitter zal bij afwezigheid van de voorzitter zijn of haar taken overnemen. Dit houdt in dat je als vicevoorzitter de bestuursvergaderingen en de Algemene Ledenvergadering voorzit, maar ook formele taken als speeches geven en aan het einde van een activiteit de desbetreffende commissie bedanken.

 

Taken opgesomd:

  • Bijwonen van het studieverenigingenoverleg van de ASVA
  • Contactpersoon binnen het bestuur voor de verschillende commissies
  • Het schrijven van het beleidsplan
  • Het voorzitten van bestuursvergaderingen en de Algemene Ledenvergadering (Bij afwezigheid van de voorzitter)
  • Overleg met beleidsbepalers en commissies van de Hogeschool van Amsterdam