Beschrijving Voorzitter

Functieomschrijving Voorzitter

De functie voorzitter bij Studievereniging Venae is een uitdagende functie binnen het bestuur van de vereniging. Als voorzitter, samen met de overige bestuursleden, leid je het bestuur en ben je het gezicht van de vereniging. Niet alleen voor leden, maar voor docenten en de beleidsbepalers van de Hogeschool van Amsterdam, de sponsoren en derden.

Voordat jouw bestuursjaar begint zal je in samenwerking met de overige nieuwe bestuursleden een beleidsplan schrijven. Hierin zal worden uitgelegd wat je speerpunten zullen worden voor het komende bestuursjaar en waar jullie als bestuur op gaan zullen focussen. Als voorzitter kan jij dus je ideeën die je hebt voor de vereniging gaan uitvoeren!

De voorzitter is, zoals eerder gezegd, ook het gezicht van de vereniging voor de Hogeschool van Amsterdam. Als voorzitter zal je dus ook geregeld om de tafel zitten met de decaan van de Faculteit Gezondheid, de opleidingshoofden en leden van de verschillende opleidingscommissies. Tevens zal je deelnemen aan de studieverenigingen overleg (SVO’s) georganiseerd door de Algemene Studenten Vereniging Amsterdam(ASVA) om de ontwikkelingen binnen het Amsterdamse studentenleven te volgen. Ook zal je de contacten met de studieverenigingen van andere faculteiten onderhouden.

Ook is de voorzitter verantwoordelijk het goed verlopen van de bestuursvergadering en de Algemene Ledenvergadering. Je zult deze voorzitten en de orde bewaren om ervoor te zorgen dat erop een efficiënte manier vergaderd wordt.

Als er dingen binnen de vereniging niet goed lopen, zal de voorzitter hierop aangesproken worden. Het is dus zaak dat je op de hoogte bent van alles wat speelt binnen de vereniging. Jij bent verantwoordelijk voor het goed functioneren van je medebestuurders maar ook de commissieleden.

Verder zijn er formele taken als speeches geven, stukjes schrijven voor op de website of facebook en aan het einde van een activiteit de desbetreffende commissie bedanken.

Taken opgesomd:

  • Bijwonen van het studieverenigingenoverleg van de ASVA.
  • Het schrijven van het beleidsplan.
  • Het voorzitten van bestuursvergaderingen en de Algemene Ledenvergadering.
  • Leidinggeven aan het bestuur en commissies van de vereniging.
  • Overleg met beleidsbepalers en commissies van de Hogeschool van Amsterdam.