Het CCI

Centraal Comité introductieweek

Het Centraal Comité Introductieweek is al langer een begrip bij Faculteit Gezondheid, maar sinds 2016 is het officieel een commissie geworden van SV Venae! Dit betekend dat de welbekende introductieweek onder leiding van Venae zal worden georganiseerd!

De introductie week vind plaats in de laatste week voor de start van het nieuwe schooljaar en is bedoeld voor de nieuwe studenten van de vier opleidingen. De bedoeling van de introweek is het leren kennen van onze prachtige hoofdstad Amsterdam en natuurlijk om heel veel nieuwe vrienden te maken! Voorgaande jaren waren de opleidingen opgesplitst. Om de saamhorigheid te versterken is sinds 2017 besloten om alles te mixen! Zo wordt de verdeling ook makkelijker (Verpleegkunde en Fysiotherapie zijn over het algemeen grotere groepen en verpleegkunde heeft veeeeeeel meer dames dan heren). In 2017 was de pilot van het nieuwe concept en de opkomst was denderend!

De leden van het CCI voor studiejaar 2018-2019 zijn:

 • Voorzitter: Bodhi Maas
 • Vicvoorzitter: Annemein van der Meer
 • Locatie en Logistiek: Nena de Voogd, Cynthia Geurten en Mark van Paassen
 • Catering: Joep van Weerdenburg en Vincent Kromhout
 • Barcommissie: Jens van der Burg en Luuk Treels
 • Activiteitencommissie: Lisanne Tabeling en Fabian Buitenhuis
 • Hoofd Verpleegkunde: Amber Easton
 • Meeloophoofd verpleegkunde: Pim Scheefhals
 • Hoofd Ergotherapie: Rixt Dijkstra
 • Meeloophoofd ergotherapie: Floor Berger
 • Hoofd Fysiotherapie: Jeroen Dijkstra
 • Meeloophoofd: Levi Gaston
 • Hoofd Oefentherapie Mensendieck: Jacco Koppelman
 • Meeloophoofd Oefentherapie Mensendieck: Paula Junaedi

Geschiedenis van het Centraal Committee Introductie

Na jarenlang succesvolle introductieweken te hebben georganiseerd was het tijd voor vernieuwing. Na de introductieweek van 2016 was het de Hogeschool die beide partijen, ons aller S.V. Venae en het Centraal Comité Introductie (CCI), peilden voor een eventuele samenwerking. Na enkele gesprekken bleek dat beide partijen welwillend tegenover een samenwerking stonden. In november 2016 was het dan zover, de kogel was door de kerk! S.V. Venae en het CCI staken de handen ineen en gingen samen, onder de vlag van S.V. Venae, verder. Het CCI werd vanaf toen een commissie van S.V. Venae. De vertrouwde samenstelling van het CCI werd behouden en samen werd er gekeken hoe de vernieuwde introductieweek vorm zou gaan krijgen. Ondertussen zijn er 3 introductieweken georganiseerd in deze samenstelling en ieder jaar wordt het beter en beter.

De voorbereidingen voor de introductieweek van studiejaar 2019/2020 zijn weer in volle gang om ook dit jaar weer een fantastische week neer te zetten voor onze kersverse studenten.