PRCo

De tweede nieuwe commissie die in het leven is geroepen is de PR-commissie. Het doel van de PRCo is het beheren van alle vormen van communicatie. Zij beheren alle sociale media, zoals Facebook, Twitter en Instagram, onderhouden de website, creëren posters en onderhouden elke andere vorm van promotie.

De PR-commissie van het schooljaar 17|18 bestaat uit: Rian Temmen, Annemein van der Meer en Anouk de Rond

V.l.n.r. Annemein van der Meer, Rian Temmen, Anouk de Rond