Privacystatement Venae

Privacystatement VenaeStudievereniging Venae, gevestigd aan Tafelbergweg 51 1105 BD Amsterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens Studievereniging Venae
W:
www.svvenae.nl
E:
info@svvenae.nl
Tafelbergweg 51
1105 DB Amsterdam
KvK: 34281449

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Studievereniging Venae verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam;
– Geslacht;
– Geboortedatum;
– HvA-studentnummer;
– Opleiding;
– Telefoonnummer;
– E-mailadres.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

In het kader van de introductieweek van de Faculteit Gezondheid, onderdeel van studievereniging Venae, verwerkt studievereniging Venae aanvullend de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

– Gezondheid;
– Allergieën
– Reactie op allergie
– Dieetwensen
-Eventuele (gezondheidsgerelateerde) bijzonderheden (in kader van verblijf tijdens introductieweek)
– Contact bij nood (naam en telefoonnummer).

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Studievereniging Venae verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: afhandelen van betaling, verzenden van nieuwsbrieven, contact op te kunnen nemen, onze activiteiten en diensten te kunnen uitvoeren, te informeren over wijzigingen in deze activiteiten en diensten.

De volgende grondslagen hebben betrekking op de verwerking van de persoonsgegevens:

Categorie

Grondslag

Voor- en achternaam

Identificatie van het lid

Geslacht

Identificatie van het lid, variatie groepsindeling introductie

Geboortedatum

Identificatie van het lid, alcoholreglement

HvA-studentnummer

Controle inschrijving studie HvA

Opleiding

Controle inschrijving studie HvA

Telefoonnummer

Communicatiemiddel tijdens lidmaatschap

E-mailadres

Communicatiemiddel tijdens lidmaatschap

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens verwerken

Studievereniging Venae verwerkt uw bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens voor de volgende doelen en op basis van de volgende grondslagen:

Categorie

Reden

Allergieën

Tijdens introductieweek van belang voor organisatoren ter voorkoming van gezondheidsschade voor de ingeschrevene.

Reactie op allergie

Tijdens introductieweek van belang voor organisatoren ter voorkoming van gezondheidsschade voor de ingeschrevene.

Dieetwensen

Tijdens introductieweek van belang voor organisatoren ter voorkoming van gezondheidsschade voor de ingeschrevene.

Contact bij nood (naam en telefoonnummer)

Tijdens introductieweek van belang voor organisatoren ter voorkoming van gezondheidsschade voor de ingeschrevene.

Eventuele (gezondheidsgerelateerde) bijzonderheden

Tijdens introductieweek van belang voor organisatoren ter voorkoming van gezondheidsschade voor de ingeschrevene.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Studievereniging Venae bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën van) persoonsgegevens:

 

Categorie

Bewaartermijn

Voor- en achternaam

Duur van lidmaatschap *

Geslacht

Moment van inschrijving introductieweek tot daaropvolgende 1 september

Geboortedatum

Duur van lidmaatschap *

HvA-studentnummer

Opleiding

Telefoonnummer

E-mailadres

 

* Duur van het lidmaatschap omvat maximaal 1 collegejaar (september tot augustus). Indien persoon zich in periode tussen september en augustus inschrijft, wordt tevens in augustus het lidmaatschap beëindigd en de persoonsgegevens vernietigd. NB: voor ingeschrevenen voor de introductieweek is de aanvang van het lidmaatschap de eerstvolgende september.

 

Hoe lang we bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens bewaren

Studievereniging Venae bewaart uw bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën van) bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens:

 

Categorie

Bewaartermijn

Allergieën

Moment van inschrijving introductieweek tot daaropvolgende 1 september

Reactie op allergie

Dieetwensen

Contact bij nood (naam en telefoonnummer)

Evt. bijzonderheden

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Studievereniging Venae verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Studievereniging Venae gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Studievereniging Venae en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@svvenae.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Studievereniging Venae wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Studievereniging Venae neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met het bestuur van de vereniging op via info@svvenae.nl.