Vrienden van Venae

Vrienden van Venae

Wat is Vrienden van Venae?
Studievereniging Venae kent vele oud-leden en betrokkenen vanuit de faculteit Gezondheid die de vereniging steunen met raad en daad. Tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV) van 12 oktober 2018 werd door een van de aanwezigen het voorstel gedaan een regeling in het leven te roepen waarbij deze “vrienden” van de vereniging kunnen (blijven) bijdragen aan het succesvol voortbestaan van de vereniging.

Het verenigingsdoel van studievereniging Venae “organiseren van alumniborrels, waarbij afgestudeerde oud-leden samen kunnen komen met huidige leden, en waarbij netwerkcontact kan worden opgebouwd”, krijgt door Vrienden van Venae een waardevolle invulling.

Wat heeft u aan het lidmaatschap?
Resultaten die worden bereikt door het netwerk Vrienden van Venae, zijn onder andere het bevorderen van de sociale cohesie en het (professioneel) netwerk van leden, oud-leden van en betrokkenen bij studievereniging Venae.

Als Vriend van Venae steunt u studievereniging Venae door een eenmalige bijdrage, waaruit activiteiten en borrels voor alle Vrienden van Venae kunnen worden georganiseerd. Oud-leden en geïnteresseerden komen in contact met de gewone leden, bestuur- en commissieleden van de vereniging.

Daarnaast ontvangt u ieder kwartaal het kwartaalblad “Panta Rhei” via uw e-mail. Hierin ontvangt u alle informatie over de activiteiten van studievereniging Venae, zodat u op de hoogte blijft van het voortbestaan van de vereniging.

Alle activiteiten die door studievereniging Venae worden georganiseerd, bieden een korting aan voor leden van de vereniging. Ook u, als lid van Vrienden van Venae, profiteert van korting bij deze activiteiten.

Als Vriend van Venae biedt u studievereniging Venae de kans om een succesvol voortbestaan te realiseren!

Voor wie?
Alle alumni van de opleidingen van de Faculteit Gezondheid van de Hogeschool van Amsterdam kunnen zich aanmelden als “Vriend van Venae”. Zij vallen onder de noemer “reünisten”.

Daarnaast kunnen betrokkenen vanuit de Hogeschool van Amsterdam (docenten en medewerkers die Venae een warm hart toedragen) lid worden van Vrienden van Venae. Ook derden, zoals sponsoren, kunnen zich aanmelden. Zij vallen onder de categorie “begunstiger”.

Dan zijn er nog de “ereleden”. Ereleden worden tijdens een ALV ingestemd door de leden van de studievereniging. Vervolgens kan dit erelid zich aanmelden bij Vrienden van Venae om in contact te blijven met de vereniging. Ereleden betreffen oud-(bestuurs)leden die zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt bij studievereniging Venae.

Hoe word ik Vriend van Venae?
Het is mogelijk Vriend van Venae te worden voor het eenmalige bedrag van 10 euro (0,35 servicekosten). Het lidmaatschap van Vrienden van Venae is één kalenderjaar geldig (365 dagen). Tussendoor kunt u opzegging aanvragen, maar er zal geen restitutie plaatsvinden. Als Vriend van Venae kunt u op ieder moment een vrijwillige donatie aan de vereniging doen.

Word Vriend van Venae! € –

Totaal: € –