Media & Externe Betrekkingen

De Media & Externe Betrekkingencommissie, ook wel “MExBeCo” genoemd. Aangezien de vereniging steeds groter wordt, vraagt dit om een professionelere aanpak betreft samenwerkingen/sponsoren, beter onderhouden van het netwerk “Vrienden van Venae” en meer contact zoeken met de opleidingscommissies en deelraad. Daarnaast is de MExBeCo ook opgezet om de PR voor de commissaris intern/ extern te kunnen ondersteunen door professioneel fotomateriaal.