Media & Externe Betrekkingen

De Media & Externe Betrekkingencommissie, ook wel “MExBeCo” genoemd houdt zich bezig met een professionelere aanpak betreft samenwerkingen/sponsoren, beter onderhouden van het netwerk “Vrienden van Venae” en meer contact zoeken met de opleidingscommissies en deelraad. Daarnaast is de MExBeCo ook opgezet om de PR voor de commissaris intern/ extern te kunnen ondersteunen door professioneel fotomateriaal. Dit jaar is er ontdekt dat het bestuur toch zelf de "externe betrekkingen" goed kon oppakken. Er is dus eigenlijk alleen een mediacommissie overgebleven en voor volgend jaar wordt er bepaald of deze commissie een juiste aanvulling is op de vereniging, of dat er een andere in de plaats moet komen!


De mediacommissie/ fotograaf is ons actieve lid en oud-bestuurslid: 


Marchiano Rahimoella, 3e jaar Oefentherapie Mensendieck