Algemene Ledenvergadering

Over dit evenement

Categorie
Algemene Ledenvergadering
Organisator
Bestuur 2019-2020
Datum en tijd
31 okt. 2019 17:00 - 21:00
Locatie
De Cura, Nicolaes Tulphuis, Tafelbergweg 51, Amsterdam

Algemene Ledenvergadering

Bij dezen nodigen wij u van harte uit voor de Algemene Leden Vergadering (ALV) van Studievereniging Venae op donderdag 31 oktober 2019. Deze eerste ALV van het bestuursjaar 2019-2020 start om 17.00 uur en zal plaatsvinden in "De Cura", de verenigingsruimte van S.V. Venae in het Nicolaes Tulphuis, Tafelbergweg 51 te Amsterdam.

Agenda

  1. Opening en vaststellen agenda
  2. Mededelingen
  3. Presentatie jaarverslag & jaarrekening 2018-2019
  4. Bestuurswissel
  5. Presentatie beleidsplan 2019-2020
  6. Presentatie begroting 2019-2020
  7. Instemming Raad van Advies 2019-2020
  8. Rondvraag
  9. W.V.T.T.K.
  10. Dankwoord en afsluiting

Het aftredend bestuur zal beginnen met het presenteren van het jaarverslag en de  jaarrekening. Daarna vindt de bestuurswissel plaats en zal het bestuur van 2019-2020 het officieel overnemen en het beleidsplan en de begroting voor bestuursjaar 2019-2020 presenteren.

Mocht u nog agendapunten willen aanleveren, dan kan dit tot en met 17 oktober 2019 door te mailen naar voorzitter@svvenae.nl.

Afmeldingen en machtigingen kunnen tot 31 oktober 15.00 uur worden gemaild naar secretaris@svvenae.nl.

Wij hopen jullie allemaal te verwelkomen op de ALV. Na de ALV is er de gelegenheid om een borrel te drinken met het bestuur en de aanwezigen!