Extra informatie introweek

 Extra informatie introductieweek

Locatie

De introductieweek vindt zowel online als op de faculteit Gezondheid, locatie Nicolaes Tulphuis plaats. Het gebouw en het omliggende terrein is beschikbaar gesteld. Een grote partytent, tafels en stoelen op 1,5 meter afstand. Aan alles is gedacht om de locatie zo geschikt mogelijk te maken! De faculteit is goed te bereiken met zowel de auto als het openbaar vervoer. Vanaf trein- en metrostation Holendrecht is het 5-10 minuten lopen naar de faculteit. De faculteit ligt naast het ziekenhuis AMC. De online omgeving zal via de mail beschikbaar komen.


Programma

Het programma bestaat uit activiteiten die je met alle studenten van de opleidingen samen doet, maar ook uit activiteiten die je met je eigen opleiding doet. Elke dag zijn er leuke activiteiten gepland om je opleiding en elkaar beter te leren kennen en elke avond sluiten we op een leuke manier af. Houd daarom rekening mee met drie dagen volop gezelligheid!

Wat het programma precies is houden we nog lekker geheim, daar kom je in de week zelf wel achter.


Organisatie

De introductieweek wordt georganiseerd door het Centraal Comité van de Introductie (CCI) en Online Organisatie van de Introductie (OOI), commissies van Studievereniging Venae. Het CCI en OOI bestaat uit verschillende subcommissies. Tijdens de fysieke introductieweek worden jullie ingedeeld in groepjes, deze worden begeleid door mentoren. De mentoren zijn ouderejaars studenten van verschillende opleidingen van de faculteit Gezondheid. Tijdens de online introductieweek zullen jullie begeleid worden door de subcommissies van het OOI.


Aanmelden

De kosten voor deelname aan de introductieweek bedragen €50,-. Hiervoor krijg je:

  • Lunch

  • Avondeten

  • Deelname aan alle geplande activiteiten zowel fysiek als online

  • Introweek pakket

  • T-shirt van de introductieweek


Let op! Houd rekening met:

  • Consumpties. Je krijgt op de fysieke dag vier munten voor het halen van drinken, als je meer wilt moet je zelf je consumptie(s) kopen. Je kunt alleen pinnen!

  • Op de online dag zal er samen met jou gekookt worden. Hiervoor moet je zelf de ingrediënten aanschaffen. 

  • VERPLICHT: Alle aanwezigen moeten op de fysieke dag een QR code in de CoronaCheck-app kunnen tonen. Dit is een negatieve covidtest van maximaal 40 uur voor de fysieke dag of een vaccinatiebewijs. Meer info via https://www.testenvoortoegang.org/Aanmelden vóór 22 augustus 2021

Meld je snel aan voor de introductieweek! Hierbij de aanmeldlink: https://www.svvenae.nl/inschrijven 


Aanmelden na 22 augustus?

Wil je je aanmelden voor de introductieweek, maar is de deadline van 22 augustus al verstreken? Stuur een mailtje naar cci-info@svvenae.nl t.a.v. Eugenie van Vught, dan kan de organisatie bekijken of er nog iets voor je kan worden geregeld.


Aanmelden voor alleen de opleidingsdag?

Wil je kennis maken met je eigen opleiding maar was je te laat voor de algemene introweek van Venae, of andere redenen. Stuur dan een mailtje naar cci-intro@svvenae.nl t.a.v Eugenie van Vught


Afmelden? 

Heb je je aangemeld voor de introductieweek, maar kun je door omstandigheden helaas toch niet deelnemen? Neem dan tijdig contact op via cci-info@svvenae.nl t.a.v. Eugenie van Vught


Vragen?

Stuur gerust je vragen naar: cci-info@svvenae.nl Wij beantwoorden graag al jouw vragen over de introductieweek.


Algemene voorwaarden

Het Centraal Comité Introductie van de Hogeschool en Studievereniging Venae hebben deze voorwaarden opgesteld naar aanleiding van ervaringen uit het verleden. De student committeert zich hieraan automatisch door zich in te schrijven voor de introductieweek.​

1. Het CCI, Studievereniging Venae en de Hogeschool van Amsterdam zijn niet aansprakelijk voor verlies of diefstal van eigendommen van de deelnemers.

2. Het is de deelnemers niet toegestaan zelf meegebrachte (alcoholische) dranken te nuttigen op de Tafelbergweg.  

3. Roken is alleen toegestaan in de daartoe bestemde ruimten.

4. Drugsgebruik tijdens de gehele introductieweek is niet toegestaan.

5. Door een deelnemer toegebrachte schade aan gehuurde vervoersmiddelen, het gebouw van de Tafelbergweg of aan eigendommen van derden zullen op de deelnemer worden verhaald.

6. Eten en drinken is alleen toegestaan in de speciaal ingerichte feest en eetzaal voor deelnemers van de introductieweek. Eten of drinken in de tenten is dus niet toegestaan.

7. De deelnemers hebben alleen toegang tot die ruimten die zijn toegewezen aan de introductieweek.

8. Bij problemen dienen deelnemers zich te richten tot de opleidingshoofden van hun eigen opleiding, of de (vice)voorzitter. 

9. Tussentijds de introductieweek verlaten is mogelijk, echter  om organisatorische redenen is het niet mogelijk daarna het programma te hervatten. Alleen als je zwaarwegende redenen hebt die vooraf met de (vice)voorzitter  zijn besproken, kan hiervan worden afgeweken.

10. Indien de introductieweek, om welke reden dan ook tussentijds wordt verlaten is er geen restitutie van deelnamegeld mogelijk.

11. Het CCI, in persoon van de (vice)voorzitter, behoudt zich het recht om deelnemers, bij wangedrag, te verwijderen.

12. Het nuttigen van alcoholische drank door minderjarigen is niet toegestaan, bij het overtreden van de wet is het CCI bevoegd alcohol af te nemen gedurende de introductieweek. Bij het overtreden van deze regel behoudt het CCI, in persoon van de (vice)voorzitter, het recht om deze deelnemer te verwijderen

13. Uit organisatorische overweging krijgen alle studenten bij aanvang van de introductieweek een gekleurd polsbandje. Identiteitscontrole onderscheid de studenten van de minderjarige studenten. Deze is verplicht de gehele introductieweek te worden gedragen.

14. De voorgeschreven corona maatregelingen zullen door het CCI gehanteerd worden. Het niet naleven van deze regels behoudt het CCI, in persoon van de (vice)voorzitter, het recht om deze deelnemer te verwijderen.