Verenigingsruimte "De Cura"

De Cura is het kloppend hart van studievereniging Venae, gesitueerd in het Nicolaes Tulphuis (faculteit Gezondheid) van de Hogeschool van Amsterdam. Je kunt deze ruimte vinden op de begane grond van het gebouw, rechts naast de hoofdingang en grenzend aan de binnenstraat. 

Elke vrijdagmiddag vindt hier de VrijMiBo (borrel) van studievereniging Venae plaats. Gedurende de week kan de Cura worden gereserveerd voor vergaderingen, feestjes of borrels. Iedere dag is de Cura open om lekker te studeren of te chillen op de Venae-zitzakken. Voel je welkom!

Reserveren

De Cura is ook te reserveren! Wil je graag een afscheidsborrel organiseren voor een docent of medewerker? Heeft jouw organisatie of orgaan binnen de faculteit een ruimte nodig om te vergaderen? Stuur een bericht naar info@svvenae.nl voor de mogelijkheden van het reserveren. 

Klik hier voor het reserveringsoverzicht. 

De naam...

Cura was de godin van de zorg en zat volgens de overlevering eens aan de oever van een rivier en vormde uit haar voeten liggende klei, terwijl haar ogen peinzend op het voorbijvloeiende water waren gericht, met de vingers spelende en zonder doel een menselijke figuur makend. Toen Jupiter daar toevallig voorbijkwam, bad zij hem, dat hij dit levenloze lichaam zou bezielen. De god vervulde haar bede, maar eiste nu ook, dat het nieuwe wezen naar hem zou worden genoemd, hetwelk Cura weigerde, omdat zij het had vervaardigd. 

Terwijl zij daarover met elkaar twistten, verscheen Tellus, de godin van de aarde, en maakte evenzeer aanspraak op het nieuwe schepsel, omdat zij daartoe de stof had geleverd. Om de twist te beslissen, riepen de drie twistenden eindelijk Saturnus, de god van de tijd, tot scheidsrechter in, en deze deed te uitspraak:

“Gij, o Jupiter! Geeft aan het schepsel het leven, neem dus ook zijn lichaam, wanneer het gestorven is. Gij, o godin der Zorg hebt het gevormd, aan u behore het dan, terwijl het leeft. Gij, o Tellus, liet het uit uw stof vormen, uit humus of aarde, geef het dan ook de naam van deze stof en noem het homo of mens; zoon der aarde.”
DSC00253.jpg
DSC0711.JPG