Over studievereniging Venae


Venae. (de; v(m); enkelvoud: vena)

Latijn voor aderen:

1. Bloedvat dat bloed naar het hart leidt;

2. Lang en smal gedeelte van de aarde dat een delfstof bevat: goudader.

2007-heden

Studievereniging Venae werd op 27 augustus 2007 opgericht onder de naam Venae, studievereniging van de Amsterdam School of Health Professions en vertegenwoordigt de opleidingen ErgotherapieFysiotherapieOefentherapie 
Mensendieck en HBO-verpleegkunde van de Faculteit Gezondheid van de Hogeschool van Amsterdam. 

Na dit eerste bestuursjaar heeft de vereniging geruime tijd stil gelegen, tot  2011. In dat jaar werd de vereniging opnieuw erkend en groeide van nul tot 350 leden. Na twee succesvolle bestuursjaren van 2011 tot 2013, lag Venae toch weer een jaar stil. In het collegejaar 2014-2015 werd Venae geheel nieuw leven ingeblazen door het nieuwe bestuur. Er werden weer borrels en activiteiten georganiseerd, en sindsdien kende ieder bestuursjaar haar hoogtepunten. Zo kon in collegejaar 2017-2018 dan ook het lustrum van Venae feestelijk worden gevierd - natuurlijk in de Cura - waar oud en nieuw Venae samenkwam. We weten niet meer precies welk bestuur we nou wel meetellen, we zijn de tel terloops kwijtgeraakt.

Doel

Venae heeft als doel gesteld om sociale en studie verdiepende activiteiten voor haar leden te organiseren. Deze activiteiten hebben als doel de saamhorigheid tussen de studenten te bevorderen. Zo organiseert Venae wekelijks gezellige borrels waar studenten elkaar kunnen ontmoeten. Ook de broodnodige feestjes en andere leuke activiteiten dragen bij aan het verreiken van jouw studententijd!

Naast de vele feesten en borrels zal Venae ook lezingen, cursussen en workshops organiseren. Deze zijn bedoeld voor eventuele verdieping/verbreding van jouw interesses en vakinhoudelijke kennis, buiten het curriculum van je opleiding om. Hierbij kun je denken aan AED en EHBO cursussen, excursies naar musea en de snijzaal, lezingen van onderzoekers en personen uit “de praktijk”.

Alle activiteiten vanuit de vereniging zijn geheel vrijblijvend. Er is bijvoorbeeld ook geen ontgroeningsperiode. Want ja, Venae is een studievereniging en dat is nu juist het punt waarop wij ons onderscheiden van een studentenvereniging.

Bij ons zijn er geen extra verplichtingen voor leden. Iedereen is welkom, maar er worden uiteraard wel privileges verleend aan onze betalende leden. Zo zijn sommige activiteiten gereserveerd voor leden en genieten ze van grote kortingen!

Voor en door studenten

Venae wordt volledig door studenten geleid, zowel de commissies als de bestuursfuncties zullen door studenten van de Faculteit Gezondheid worden bekleed. Een ding is zeker: Venae groeit! Er is steeds meer verbintenis met de studies van de faculteit en diens studenten. Dit begint al bij de introductieweek van de faculteit Gezondheid. Venae kent een ontzettend betrokken netwerk van oud-bestuursleden, medewerkers van de Hogeschool van Amsterdam en natuurlijk de huidige studenten van de opleidingen verpleegkunde, fysiotherapie, oefentherapie en ergotherapie! 

Studievereniging Venae wordt uiteindelijk georganiseerd: “vóór studenten, dóór studenten!”.