Verenigingsdocumenten


Studievereniging Venae is opgericht op 27 augustus 2007 als "VENAE: studievereniging van de Amsterdam School of Health Professions". Hierbij zijn de statuten vastgelegd. 

Doorlopend kan het huishoudelijk reglement per algemene ledenvergadering worden gewijzigd en ingestemd. 

Daarnaast hanteert Venae een privacybeleid, welke te vinden is onder " ALV documenten". 


Alle leden wordt aangeraden kennis te nemen van deze documenten. Bij eventuele vragen kan contact worden gezocht met het bestuur van studievereniging Venae via info@svvenae.nl.