Vrienden van Venae

Studievereniging Venae kent vele oud-leden, betrokkenen (docenten, medewerkers) vanuit de faculteit Gezondheid die de vereniging steunen met raad en daad. Daarnaast kent studievereniging Venae ook veel betrokkenen van aangesloten leden die een hart voor Venae dragen. 

Op 12 oktober 2018 werd tijdens de algemene ledenvergadering het voorstel gedaan een regeling het leven te roepen waarbij deze “vrienden” van de vereniging kunnen (blijven) bijdragen aan het succesvol voortbestaan van de vereniging. 

Lidmaatschap Vrienden van Venae

Een lidmaatschap van “Vrienden van Venae” kent de volgende voordelen:

  • Bevordering van de sociale cohesie en het (professioneel) netwerk van leden, oud-leden en betrokkenen bij studievereniging Venae;
  • Speciale bijeenkomsten en activiteiten voor Vrienden van Venae;
  • Korting/ledenprijs bij evenementen van studievereniging Venae.

En bovenal: een fantastische kans om het voortbestaan van studievereniging Venae te steunen!

Voor wie?

Alle alumni van de opleidingen van de faculteit Gezondheid van de Hogeschool van Amsterdam kunnen zich aanmelden als Vriend van Venae. Zij vallen onder de noemer “reunist”. 

Betrokkenen vanuit de Hogeschool van Amsterdam (docenten en medewerkers die Venae een warm hart toedragen) kunnen lid worden en vallen daarmee onder de noemer “begunstiger”. 

Betrokkenen van de leden (vrienden, familie en andere betrokkenen) die aangesloten zijn bij Venae kunnen zich inschrijven als Vriend van Venae. Zij vallen ook onder de noemer "begunstiger". 

Ereleden (tijdens de ALV ingestemd door de leden van de studievereniging), worden tevens opgenomen in het bestand “Vrienden van Venae” onder de noemer “Ereleden”.