Raad van Advies

De Raad van Advies (RvA) voorziet het bestuur van gevraagd en ongevraagd advies over de gang van zaken binnen de vereniging. Zij nemen kennis van de begroting en jaarrealisatie en ondersteunen waar nodig het dagelijks bestuur in het voeren van beleid en maken van beslissingen. Tevens functioneert zij als klankbordgroep voor de leden en Vrienden van Venae.

De Raad van Advies bestaat uit oud-bestuursleden en een of meerdere faculteitsmedewerkers, en wisselt ieder jaar van samenstelling. 


Raad van Advies 2019-2020