Algemene voorwaarden Introductieweek 2024

Het Centraal Comité Introductie van de Hogeschool en Studievereniging Venae hebben deze voorwaarden opgesteld naar aanleiding van ervaringen uit het verleden. De student committeert zich hieraan automatisch door zich in te schrijven voor de introductieweek.​

1. Het CCI, Studievereniging Venae en de Hogeschool van Amsterdam zijn niet aansprakelijk voor verlies of diefstal van eigendommen van de deelnemers.

2. Het is de deelnemers niet toegestaan zelf meegebrachte alcoholische dranken te nuttigen op de Tafelbergweg.  

3. Roken is alleen toegestaan in de daartoe bestemde plaatsen buiten het AMC/ Hogeschool van Amsterdam terrein.

4. Drugsgebruik tijdens de gehele introductieweek is niet toegestaan. Bij het overtreden van deze regel heeft het CCI het recht om de deelnemer te verwijderen. 

5. Door een deelnemer toegebrachte schade aan gehuurde vervoermiddelen, het gebouw van de Tafelbergweg of aan eigendommen van derden zal de deelnemer worden verhaald.

6. Eten en drinken is alleen toegestaan in het speciaal ingerichte feest-en eetzaal voor deelnemers van de introductieweek. Eten of drinken in de tenten is dus niet toegestaan.

7. De deelnemers hebben alleen toegang tot de ruimten die zijn toegewezen aan de introductieweek.

8. Bij problemen dienen deelnemers zich te richten tot de kamphoofden van hun eigen kamp, vertrouwenspersoon of de (vice)voorzitter. 

9. Tussentijds de introductieweek verlaten is mogelijk, echter om organisatorische redenen is het niet mogelijk daarna het programma te hervatten. Alleen als je zwaarwegende redenen hebt die vooraf met de (vice)voorzitter zijn besproken, kan hiervan worden afgeweken.

10. Indien de introductieweek, om welke reden dan ook, tussentijds wordt verlaten, is er geen restitutie van deelnamegeld mogelijk.

11. Het CCI, in persoon van de (vice)voorzitter, behoudt zich het recht om deelnemers, bij wangedrag of bij overtreding van de regels, te verwijderen.

12. Het nuttigen van alcoholische drank door minderjarigen is niet toegestaan, bij het overtreden van de wet is het CCI bevoegd alcohol af te nemen gedurende de introductieweek. Bij het overtreden van deze regel behoudt het CCI, in persoon van de (vice)voorzitter, het recht om deze deelnemer te verwijderen.

13. Uit organisatorische overweging krijgen alle studenten bij aanvang van de introductieweek een gekleurd polsbandje. Identiteitscontrole onderscheidt de studenten van de minderjarige studenten. Deze is verplicht de gehele introductieweek te dragen.

14. Uit organisatorische overweging krijgen alle studenten bij aanvang van de introductieweek een introductie t-shirt. Deze is verplicht de gehele introductieweek gedragen te worden.